Miesiąc: Październik 2018

Uziomy

Uziomy

Uziomy – rodzaje i zastosowania Budowa domu wymaga dokonania wielu przemyśleń i podjęcia decyzji, które mogą mieć duże znacznie w przyszłości. Zastanawiamy się zatem nad ogrzewaniem budynku, budową przydomowej oczyszczalni ścieków czy stacji uzdatniania wody. Niestety na tym etapie niewielu inwestorów rozważa wykonanie instalacji odgromowej. Zwykle tematykę tę podejmujemy dopiero wówczas, gdy budynek jest gotowy …