Analiza stanu prawnego nieruchomości

Stan prawny domu, mieszkania, działki? Sprawa niezwykle ważna dla każdego kupującego nieruchomość.

Nie każdy może samodzielnie poradzić sobie w tej kwestii, choć wszyscy wiemy, że weryfikacja tych informacji przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości jest konieczna.

Poniżej katalog dokumentów, które sprawdzamy, analizując na Państwa zlecenie stan prawny nieruchomości.

Po pierwsze księga wieczysta, tu szukamy informacji czy sprzedający jest faktycznie uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą, w celu skutecznego przeniesienia prawa własności. Tu znajdują się też informacje o wszystkich ewentualnych obciążeniach nieruchomości tj. hipotekach zabezpieczających kredyty, które obciążają nieruchomość. W dziale trzecim KW znajdziemy informacje o prawach i roszczeniach do nieruchomości osób trzecich.

Po drugie wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Tu weryfikujemy czy stan faktyczny nieruchomości ujawniony w ewidencji, jest zgodny ze stanem prawnym pokazanym w KW. Tu też sprawdzamy status gruntów wchodzących w skład nieruchomości i na tej podstawie określamy wszystkie konieczne procedury i decyzje administracyjne, które należy wdrożyć i uzyskać aby zrealizować zakup nieruchomości, na zakładane przez klienta cele inwestycyjne.

Po trzecie weryfikujemy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie decyzję o warunkach zabudowy. Tu znajdujemy odpowiedź, czy dana nieruchomość może być wykorzystana na konkretny cel oraz czego możemy spodziewać się w najbliższym otoczeniu nieruchomości.

Należy dodać, że przedstawiony tutaj katalog dokumentów nie jest wyczerpujący i czasami, w zależności od specyfiki danej nieruchomości, konieczna okazuje się weryfikacja dodatkowych aspektów formalno–prawnych np. przy zakupie nieruchomości od dewelopera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *