Czy ogrzewanie pelletem się opłaca?

Metody ogrzewania domów jednorodzinnych można podzielić na takie, które opierają się na spalaniu paliw stałych, ciekłych lub gazowych, oraz takie, które wykorzystuję energię elektryczną albo energię pochodzącą z wody, gruntu lub powietrza. Jeszcze kilkanaście lat temu najpopularniejszym materiałem opałowym w budynkach mieszkalnych był węgiel. Z czasem wyrosła mu konkurencja w postaci ogrzewania gazowego i ogrzewania ekogroszkiem. Natomiast dziś jedną z najpopularniejszych metod grzewczych jest ogrzewanie pelletem.

Co to jest pellet? Jak powstaje biomasa?

Pellet to paliwo stałe, spalane w specjalnie przygotowanych do tego celu kotłach. Pellet jest biomasą. Pod terminem biomasa kryje się grupa paliw, które powstają z produktów albo odpadów pochodzących z rolnictwa, leśnictwa i powiązanych gałęzi przemysłu. W skrócie można powiedzieć, że pellet produkowany jest z roślin, a właściwie niektórych ich części. Na tej podstawie biomasę można zaliczyć to paliw naturalnych i odnawialnych, ponieważ w miejsce wyciętej/wyrwanej rośliny można posadzić nową. Nie dochodzi do wyczerpania złóż, jak ma to miejsce w przypadku węgla.

Pellet produkuje się z części różnych roślin, np. ze słomy zbóż albo łupin słonecznika. Zdecydowanie najpopularniejszy jest jednak pellet drzewny, powstały ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem odpadów drzewnych. W Polsce największym zainteresowaniem cieszy się pellet sosnowy. Do jego produkcji wykorzystuje się niezanieczyszczone zręby i wióry, czyli materiał nagromadzony w czasie obróbki drzewnej. Warto to podkreślić – drzew nie wycina się tylko po to, by powstał z nich pellet. Wycinane są w innym celu, następnie obrabiane w zakładach przetwórstwa drzewnego, zwanych tartakami. Podczas cięcia, szlifowania i innych prac powstają liczne odpady, które wykorzystują producenci pelletu.

Pellet drzewny – dlaczego warto?

Nie bez powodu producent pelletu przyjmuje coraz więcej zamówień na biomasę. Paliwo to jest w tej chwili pożądanym materiałem opałowym, ponieważ ogrzewanie pelletem ma wiele zalet.

Jakie są zalety palenia pelletem? Zacznijmy od tego, co zostało omówione już wyżej, a mianowicie fakt, że surowiec na pellet jest materiałem pochodzenia naturalnego i odnawialnym. To ma ogromne znaczenie z punku widzenia ekologii. Poza tym spalanie pelletu nie przyczynia się do powstawania szkodliwego smogu (emisja dwutlenku węgla jest równa zeru, a innych szkodliwych substancji ograniczona do minimum). Warto też wspomnieć, że popiół powstały w wyniku spalania pelletu stanowi cenny nawóz roślinny.

Cena pelletu a ceny innych paliw grzewczych

Odpowiedź na pytanie, czy ogrzewanie pelletem się opłaca, jest twierdząca. Opłaca się, bo w ten sposób dbamy o czystość powietrza. Opłaca się, bo jest bardzo wygodne, czyste – piece na pellet działają niemal bezobsługowo, nie brudzą, nie wydzielają przykrych zapachów. Opłaca się wreszcie dlatego, że pellet drzewny jest paliwem wysokokalorycznym i dostępnym w cenie zbliżonej do ceny ekogroszku. Skoro zarówno cena, jak i kaloryczność tych dwóch paliw jest podobna, na korzyść pelletu przemawia właśnie ta czystość i możliwość wykorzystania powstałego popiołu.