Czym są powietrzne pompy ciepła?

Tradycyjne piece węglowe zdecydowanie odchodzą do lamusa. Dziś możemy korzystać z wielu nowoczesnych metod ogrzewania budynków, które są wygodne i ekonomiczne, a przy tym nie przyczyniają się do powstawania szkodliwego smogu. Jedną z takich metod są powietrzne pompy ciepła.

Energia cieplna pobrana z powietrza

W tej chwili największą popularnością cieszą się trzy metody ogrzewania budynków: ogrzewanie gazowe, biomasa (pellet) i ekogroszek. Powietrze wewnątrz budynków ogrzewane jest ciepłem wytwarzanym w wyniku spalania wymienionych paliw. Są jednak takie metody ogrzewania, które nie wymagają stosowania kotłów grzewczych i wdrażania procesu spalania, a wykorzystują energię słoneczną, czy też energię cieplną pobieraną z ziemi, wody lub powietrza.

Energia cieplna pobierana jest z powietrza za pomocą specjalnej instalacji. Powietrzna pompa ciepła, bo o niej mowa, składa się z kilku obiegów, które umożliwiają pobranie powietrza z zewnątrz, odebranie z niego energii cieplnej i przekazanie jej do obiegu grzewczego w domu. Taki system może działać samodzielnie lub zostać podłączony do innych systemów, takich jak instalacja fotowoltaiczna czy system wentylacyjny.

Powietrzne pompy ciepła typu split i monoblok

Powietrzne pompy ciepła można podzielić na takie, które składają się wyłącznie z jednostki zewnętrznej, oraz takie, które składają się z dwóch jednostek – zewnętrznej i wewnętrznej. Pierwszy rodzaj to pompy ciepła typu monoblok, drugi to pompy split.

Powietrzna pompa ciepła monoblok składa się z jednego modułu, który umieszcza się na zewnątrz budynku. Hydraulik podłącza zewnętrzną instalację do stacji hydraulicznej albo centrali grzewczej. To tam dochodzi do przekazania ciepła do obiegów grzewczych. Powietrzna pompa ciepła składa się w tym przypadku ze sprężarki, skraplacza, parownika, wentylatora, zaworu rozprężnego, elektrycznego podgrzewacza wspomagającego oraz pompy obiegowej. Z kolei pompa ciepła typu split składa się z modułu zewnętrznego, złożonego z wentylatora, parownika, sprężarki oraz zaworu rozprężnego. Natomiast w skład modułu wewnętrznego wchodzą skraplacz, elektryczny podgrzewacz wspomagający oraz pompa obiegowa. Moduły połączone są ze sobą rurami chłodniczymi, ale zdecydowana większość procesów wytwarzania i transportu ciepła odbywa się w module zewnętrznym.

Jak działają powietrzne pompy ciepła?

Wentylator pompy ciepła pobiera powietrze, a następnie przekazuje do parownika. Tam znajduje się układ chłodniczy, który odbiera ciepło z powietrza (proces ten odbywa się nawet w okresie mrozów, bo ciecz w układzie chłodniczym zawsze ma temperaturę niższą niż otoczenie). Ogrzana ciecz przekazuje energię cieplną czynnikowi chłodniczemu, który zaczyna wrzeć, parować i w stanie gazowym trafia do sprężarki. Tam następuje sprężanie gazu, a czynnik znacznie zwiększa temperaturę. Gorący gaz przekazuje ciepło do obiegu grzewczego – ogrzewa wodę wypełniającą grzejniki oraz wodę użytkową.