Jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji gazowych?

Niezależnie od tego, czy dom został podłączony do miejskiego gazociągu, czy też wyposażony w instalację gazową zasilaną gazem płynnym, użytkowanie urządzeń gazowych wymaga zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że gaz jest substancją wyjątkowo łatwopalną i wybuchową. Nieumiejętne obchodzenie się z instalacją gazową może mieć bardzo groźne konsekwencje. Zatem jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji gazowych?

Rodzaje instalacji gazowych dla domów jednorodzinnych

Rodzaj instalacji gazowej i sposób jej wykonania uzależnione są od tego, jaki gaz zamierzamy wykorzystywać w budynku oraz czy substancja będzie służyła do ogrzewania domu, czy też wyłącznie do przyrządzania potraw w kuchni. Nie bez znaczenia są też wielkość budynku, jak i samej działki.

Gazociąg miejski

W sytuacji, gdy w pobliżu działki znajduje się gazociąg ziemny, możliwe jest wykonanie przyłącza. Oczywiście wymaga to sporządzenia stosownego projektu i uzyskania zgód od rozmaitych organów. Natomiast samą instalację wykonuje osoba wykwalifikowana w tej dziedzinie i posiadająca odpowiednie uprawnienia gazowe. Gaz ziemny doprowadzany jest do budynku giętkimi rurami, które umieszcza się w gruncie na głębokości około jednego metra. Rurki przysypywane są ziemią i przykrywane żółtą folią ostrzegawczą, co jest niezwykle przydatne dla osób, które w przyszłości być może będą prowadziły w pobliżu prace ziemne.

Instalacja zbiornikowa na gaz płynny

Ci, którzy nie mają możliwości wykonania przyłącza do gazociągu, mogą wyposażyć swój dom w zbiornik na gaz płynny LPG. Oczywiście taki zbiornik nie znajduje się w budynku, a na zewnątrz. Można go nabyć lub wydzierżawić od dostawcy gazu. Montażem zbiornika, jak i całej instalacji, w tym również kotła grzewczego, zajmuje się osoba z uprawnieniami.

Wymienne butle gazowe

Trzeci typ instalacji to tzw. małe instalacje, stosowane zwykle przy kuchenkach i grillach gazowych. Wspomniane urządzenia zasilane są gazem pochodzącym z butli gazowej, najczęściej ważącej 11 kilogramów. Sposób korzystania z takiej butli, przechowywania jej w budynku czy też przewożenia w pojeździe ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Dużą wagę należy również przywiązać do sposobu montażu butli i łączenia z kuchenką gazową.

Jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji gazowych?

Przede wszystkim pamiętajmy, że instalacje gazowe Bielsko może wykonać wyłącznie osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę i niezbędne uprawnienia gazowe. Instalacja poszczególnych urządzeń musi przebiegać zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta. Instalacje gazowe wymagają regularnych przeglądów, które również powinny być wykonywane przez osoby posiadające stosowane kwalifikacje. Należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia zasilane gazem ziemnym lub gazem płynnym LPG. Warto również, by w budynku pojawiły się czujniki gazu i czadu. Surowo zabronione jest wykorzystywanie w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.