Klasyfikacja kotłów na paliwa stałe – piece co 5 klasy

Domowa instalacja grzewcza może być zasilana ciepłem pochodzącym ze spalania rozmaitych paliw, niemniej największym zainteresowaniem wciąż cieszą się kotły na paliwa stałe, a szczególnie piece na pellet i ekogroszek. Wyróżniamy kilka klas kotłów grzewczych na paliwa stałe. Klasyfikacja została omówiona w znowelizowanej w 2012 roku normie PN-EN 303-5:2012. Norma ta dotyczy m.in. sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń dla kotłów grzewczych na paliwa stałe z załadunkiem ręcznym oraz automatycznym do mocy cieplnej 500 kW. Klasyfikacja uwzględnia piece co 5 klasy.

Klasy kotłów na paliwa stałe

Klasyfikacja wyszczególnia trzy klasy kotłów na paliwa stałe: klasę 3, klasę 4 oraz klasę 5, przy czym klasa 3 to kotły najsłabsze, a klasa 5 najlepsze. Poprzednią normę ustanowiono w roku 2002 i wówczas to kotły klasy 3 były urządzeniami najlepszymi. Znowelizowana norma zmieniła ten porządek.

Klasy nadawane są kotłom po przeprowadzeniu szczegółowych badań, nigdy nie jest to dziełem przypadku. Urządzenia badane są pod kątem spełnienia wymagań normy PN EN 303-5:2012. Takie badanie może wykonać jedynie jednostka posiadająca aktualną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Potwierdzeniem przeprowadzenia badań, w ramach których potwierdzono zgodność z normą, jest certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną przez PCA.

Co oznaczają poszczególne klasy kotłów?

Klasa 3 obejmuje większość produkowanych dzisiaj kotłów z podajnikiem automatycznym i nieliczne kotły zasypowe. Jeśli są to kotły zasypowe, to najczęściej z dolnym spalaniem, ponieważ kotły ze spalaniem górnym nie są w stanie sprostać określonym wymaganiom emisyjnym.

Kotły klasy 4 są lepsze od urządzeń klasy 3, ale nie dorównują piecom z klasy 5. Klasa 4 jest klasą pośrednią, która obejmuje sporą część produkowanych dziś kotłów automatycznych, w tym kotłów węglowych. Kotły takie, przy niewielkim nakładzie środków i dzięki drobnym korektom w konstrukcji wymiennika ciepła, spełniają wymagania emisyjno-energetyczne stawiane urządzeniom klasy 4. Z kolei piece co 5 klasy to urządzenia spełniające najbardziej restrykcyjne wymagania co do emisji i sprawności.

Piece co 5 klasy

Klasa 5 to klasa najwyższa, a więc zaliczają się do niej jedynie ekologiczne urządzenia umożliwiające ekonomiczne ogrzewanie budynków. Wymaganiom stawianym kotłom klasy 5 mogą sprostać tylko najlepsze urządzenia w Europie. Zwykle są to kotły na pellet oraz niektóre piece na ekogroszek.

Kocioł, który spełnia wymagania klasy 5 to gwarancja najniższej emisji dwutlenku węgla (nierzadko zerowej), pyłów i węgla organicznego do atmosfery. Jest to również gwarancja wysokiej sprawności, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i bardziej efektywne ogrzewanie. Poza tym piece co 5 klasy objęte są często specjalnymi programami, w ramach których można pozyskać dofinansowanie do zakupu kotła. Kotły najwyższej klasy to zazwyczaj urządzenia przystosowane do spalania biomasy: kotły z palnikami pelletowymi i kotły zgazowujące drewno.