Ochrona obiektu przez porażeniem wynikającym z wyładowania atmosferycznego – instalacja odgromowa

Montaż instalacji odgromowej może uchronić dom i jego mieszkańców przez przykrymi skutkami wyładowań atmosferycznych. Mimo to wciąż nie wszystkie budynki mieszkalne są w taką instalację wyposażone. Przepisy prawa obowiązek stosowania instalacji odgromowej nakładają jedynie w kilku przypadkach. Chodzi przede wszystkim o budynki mieszkalne w zabudowie rozproszonej, których wysokość przekracza 15 m, zaś powierzchnia 500 m2, budynki mieszkalne wykonane z materiałów łatwopalnych lub takowymi pokryte, a także budynki mieszkalne usytuowane np. na wzgórzach, czyli w miejscach szczególnie narażonych na wyładowania atmosferyczne.

Jak działa instalacja odgromowa?

Instalacja odgromowa dobrze spełni swoją funkcję tylko wówczas, gdy zostanie wykonana przez wykwalifikowane osoby i z materiałów wyszczególnionych w przepisach prawa budowlanego. Właściwy montaż poszczególnych elementów instalacji pozwoli na bezpośrednie przejęcie wyładowań piorunowych i odprowadzenie ich do ziemi. Odprowadzenie do gruntu udarowych prądów wyładowań atmosferycznych chroni budynek i znajdujących się w nim ludzi przed negatywnymi skutkami wyładowań atmosferycznych, a zatem przez przepięciami, które mogą doprowadzić do uszkodzenia sprzętów podłączonych do instalacji, przez porażeniem, pożarem, ale również przed pęknięciami i uszkodzeniami konstrukcji architektonicznych.

Wyładowanie elektryczne powinno być przechwycone natychmiast i równie szybko odprowadzone do gruntu. Tylko wtedy instalacja rzeczywiście zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa w czasie burzy.

Instalacja odgromowa pasywna i aktywna

Wyróżniamy instalację odgromową pasywną i aktywną. Pierwsza z nich wykorzystuje zwody niskie poziome, w tym także ścienne i stanowi sieć przewodów ułożonych otokowo (zobacz uchwyty odgromowe). Wszystkie elementy metalowe dachu i ścian budynku są ze sobą połączone i ze wszystkich stron budynku opuszcza się przewody uziemiające.

Jeżeli zaś chodzi o instalację odgromową aktywną, do jej wykonania wykorzystuje się wzwody wysokie pionowe. Ich zadaniem jest ściągnięcie wyładowania na głowicę piorunochronu, a następnie odprowadzenie do gruntu, co może odbywać się za pomocą jednego przewodu odprowadzającego.

Elementy instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa składa się z kilku elementów. Na dachach budynków znajdują się zwody, które są odpowiedzialne za bezpośrednie przyjęcie wyładowań atmosferycznych. Mogą to być pręty lub przewody zainstalowane wyłącznie w tym celu, ale możliwe jest również wykorzystanie metalowych elementów konstrukcyjnych dachu, czyli masztów, anten, wywietrzników itp. Kolejnymi elementami instalacji są przewody odprowadzające i uziemiające. Przewody uziemiające łączą się bezpośrednio z uziomami, czyli metalowymi przedmiotami umieszczonymi w ziemi, które przechwytują ładunek elektryczny i odprowadzają go do gruntu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *