Rodzaje uziomów: uziomy pionowe prętowe

Dom to miejsce, w którym każdy chciałby czuć się swobodnie i bezpiecznie. Z tego powodu podczas budowy i wykańczania budynku warto postawić na rozwiązania, które mogą znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa domowników. Koniecznie jest m.in. uziemienie instalacji elektrycznej, warto także zainwestować w instalację odgromową. W obu przypadkach wykorzystuje się uziomy. Wyróżniamy wiele rodzajów uziomów, m.in. pojedyncze uziomy pionowe i poziome, jak i uziomy złożone, czyli utworzone z układu uziomów o zróżnicowanej konfiguracji (m.in. promieniowe, kratowe, otokowe).

Uziomy i ich rodzaje

Uziemianie obiektu budowlanego ma na celu spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej – chodzi o zapobieganie ryzyku wystąpienia pożaru w czasie użytkowania instalacji elektrycznej. System uziemiający ma zastosowanie także w przypadku montażu instalacji piorunochronnej. Ważnym jego elementem są uziomy.

Umieszczony w gruncie uziom zapewnia połączenie pomiędzy przedmiotem uziemianym a gruntem z możliwie małą rezystencją. Uziomem może być pojedynczy metalowy przedmiot, np. pręt, płyta, rura. Obok tego wyszczególniamy tzw. zespoły uziemiające – wówczas w ziemi łączy się ze sobą kilka (minimum dwa) elementów uziemiających. Warto również podkreślić, że uziomy dzielimy na naturalne i sztuczne. Naturalnymi są przedmioty, które nie znalazły się w ziemi w calach uziemiania, ale tę funkcję pełnią dodatkowo. W grupie tej znajdują się m.in. rury wodociągowe czy zbrojenia betonu znajdującego się w ziemi.

System uziemiający składa się z przewodów ochronnych, przewodów uziemiających oraz uziomów. To, ile i jakich uziomów zostanie wykorzystanych w danym systemie, uzależnione jest od kilku czynników. Niekiedy konieczne jest zastosowanie uziomu złożonego, utworzonego z układu uziomów o zróżnicowanej konfiguracji, innym razem wystarczającym rozwiązaniem jest uziom pojedynczy, poziomy lub pionowy (pionowe uziomy prętowe dostępne są w tym sklepie internetowym).

Uziomy pionowe prętowe

Uziomy pionowe mogą być wykonane z rur lub specjalnie przygotowanych w tym celu prętów. Jeżeli chodzi o materiał, przepisy dopuszczają stosowanie stali nieocynkowanej, stali ocynkowanej ogniowo albo pomiedziowanej elektrolitycznie. Możliwe jest także stosowanie czystej miedzi.

Uziomy prętowe umieszcza się w ziemi pionowo. Górne krańce powinny znajdować się poniżej poziomu terenu. Na górnym krańcu pręta znajduje się złącze, które umożliwia połączenie metalowego przedmiotu z przewodem odgromowym lub bednarką. Stosowanie uziomów prętowych poziomych szczególnie zasadne jest w przypadku, gdy rezystywność gruntu maleje ze wzrostem głębokości. Pręt powinien mieć odpowiednią długość, w niektórych przypadkach można ją również zwiększyć za pomocą specjalnej przedłużki (mówimy wówczas o uziomach przedłużanych).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *