Uziemianie budynku mieszkalnego – uziomy

W przypadku budynków mieszkalnych dobrze sprawdza się uziom fundamentowy, ale jak sama nazwa wskazuje – o jego wykonaniu należy pomyśleć na etapie fundamentów. Wykonanie takiej instalacji w momencie, gdy mury już stoją i dach został położony, nie będzie możliwe. Niestety funkcjonujące na rynku typowe projekty domów rzadko zawierają informacje na temat konieczności wykonania instalacji uziemiające fundamentowej. Elektryk zwykle pojawia się na budowie zdecydowanie za późno, tymczasem powinien być jedną z pierwszych osób zaangażowanych w realizację projektu i ostatnią, która opuści plac budowy po załączeniu napięcia instalacji wewnętrznej.

Uziom fundamentowy – dlaczego to takie ważne?

Uziemianie budynku mieszkalnego jest koniecznością, jeżeli chcemy czuć się we własnym domu bezpiecznie. Przepięcia mogą uszkodzić podłączony do instalacji elektrycznej sprzęt, ale mogą również spowodować poparzenia u osób, które w danej chwili tym sprzętem się posługują. Uziom fundamentowy  znacząco zmniejsza ryzyko wypadków porażeń w razie powstania uszkodzeń w instalacji, ponadto stanowi ważny element układu wyrównywania potencjałów w obrębie budynku. Na układ ten składa się sam uziom oraz układ przewodów i szyn wyrównawczych.

Jeśli nie uziom fundamentowy, to co?

To, że zapomniano o wykonaniu instalacji uziemiającej na etapie zalewania fundamentów, oczywiście nie oznacza, że nie istnieją inne metody uziemiania budynków. Możliwe jest skorzystanie z dwóch dostępnych rozwiązań: ułożenie uziomu poziomego otokowego lub uziomu pionowego, który wymaga pogrążenia w ziemi uziomów prętowych o stosownej długości, zależnej przede wszystkim od rezystywności gruntu.

Niezależnie od tego, na które rozwiązanie postawią inwestorzy, wykonana instalacja uziemiająca musi zapewniać sprawne działanie instalacji elektrycznej. Uziom fundamentowy, otokowy czy pionowy – każdy z nich ma spełniać wszelkie wymagania dotyczące ochrony życia ludzi. Zadaniem instalacji jest zatem skuteczne wyrównywanie potencjałów wszelakich instalacji obiektu oraz odprowadzanie energii przepięć występujących w sieciach energetycznych (także tych powstałych w wyniku oddziaływania bliskich wyładowań atmosferycznych), odprowadzenie doziemnych prądów zwarciowych i upływowych i bezpieczne rozproszenia w ziemi prądu piorunowego odprowadzonego z instalacji odgromowej.

Elementy systemu uziemiającego

System uziemiający musi być połączony z szyną wyrównywania potencjałów chronionego budynku. Układ ten składa się z uziomów, przewodów ochronnych i przewodów uziemiających. Oczywiście elementy te nie mogą być wykonane z przypadkowych materiałów. Przepisy dopuszczają możliwość wykonywania uziomów ze stali nieocynkowanej, ze stali ocynkowanej ogniowo, pomiedziowanej elektrolitycznie lub czystej miedzi, natomiast niedopuszczalne jest stosowanie uziomów ze stali ocynkowanej galwanicznie. Jeżeli chodzi o grubość powłoki, jest ona różna dla różnych materiałów, a niekiedy zależy także od przeznaczenia uziomu (do instalacji otokowej lub pionowej), a co za tym idzie – sposobu jego układania.