Uziomy – jak chronić budynek przed skutkami burz?

Wyładowania atmosferyczne to zjawisko niezwykle piękne, a jednocześnie bardzo niebezpieczne. Burze szczególnie groźne są dla osób, które nie zdołają w porę schronić się w budynku, ale pamiętajmy, że obiekty budowlane niewyposażone w systemy odgromowe, również nie są całkowicie bezpieczne. Uderzenie pioruna może doprowadzić do zniszczenia dachu czy ścian budynku na skutek oddziaływania siły mechanicznej, może również wywołać pożar, a nawet porazić osoby, które w danym momencie korzystają z urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej. Ci, którzy chcą, by ich dom rzeczywiście zapewniał bezpieczne schronienie w czasie burzy, powinni wyposażyć go w instalację odgromową, a w tym takie elementy, jak uziomy, zwody i przewody odprowadzające.

Uziomy jako końcowe elementy instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa przejmuje energię pioruna i w sposób bezpieczny odprowadza ją do gruntu. Przejęcie energii odbywa się na dachu budynku, następnie energia ta przepływa przewodami odprowadzającymi, aż trafia do uziomów, a następnie rozchodzi się na pewnej głębokości gruntu. Uziomy to końcowe elementy instalacji odgromowej, ale pełnią bardzo ważną funkcję. Jeśli uziomy będą źle rozmieszczone, zbyt płytko, albo zbyt gęsto, czy też dobierzemy uziomy poziome tam, gdzie zdecydowanie lepiej sprawdziłyby się uziomy szpilkowe, instalacja nie będzie działała poprawnie.

Systemy odgromowe zabezpieczają dom i przebywające w nim osoby przed groźnymi skutkami wyładowań atmosferycznych. W związku z postępującymi zmianami klimatu i coraz gwałtowniejszymi burzami, naprawdę warto rozważyć montaż instalacji piorunochronnej. W szczególności pomyśleć o tym powinni właściciele budynków o dużej powierzchni, właściciele najwyższych budynków w sąsiedztwie, a także ci, którzy zdecydowali się na budowę domu w słabo zaludnionej okolicy. Uziomy można umieścić w gruncie już na etapie budowy, ale jeśli wówczas nie podejmiemy takiej decyzji, nic nie stoi na przeszkodzie, by dopiero po zakończeniu prac budowlano-wykończeniowych wykonać instalację odgromową od podstaw.

Uziomy fundamentowe i uziomy sztuczne

Podczas budowy domu wykonuje się tzw. uziomy fundamentowe, o ile zostało to uwzględnione w projekcie. Zbrojenie fundamentów z powodzeniem może posłużyć jako uziomy, a jeśli mamy do czynienia z fundamentami niezbrojonymi, wystarczy zatopić w nich metalowe przedmioty. Elementy takiego uziomu powinny tworzyć pierścień, dlatego musza być ze sobą połączone.

Innym rozwiązaniem są uziomy sztuczne, czyli takie, które nie stanowią integralnej części fundamentów, a zostały umieszczone w gruncie po zakończeniu budowy. Możliwe jest zastosowanie uziomów w postaci otokowej (uziomy poziome), jak i w postaci pionowej (uziomy szpilkowe). Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się uziomy pionowe, czyli długie, metalowe pręty, które wbija się do gruntu na głębokość od 2 do 7 metrów. To, jakiej długości będą to pręty, oraz jak gęsto powinny być rozmieszczone, uzależnione jest m.in. od rodzaju gruntu i wielkości budynku.